Sosyal Medya:
Pin It

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı

Aktif . Yayınlanma Site

Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak. Bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek. Kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, "ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN"  6303 Sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı kurulmuştur.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı; Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur.

3/5/2012 tarihli ve 6303 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı organlarının teşkili ile çalışma usul ve esasları hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı  5 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe giren karar ile ajans, resmen tüzel kişiliği kazanmış olmasının yanında icrai, idari ve mali özerkliğe de kavuştu.